Workshop

MORIS|VALERIA

 

 

PHOTOGRAPHY  WORKSHOP BY @nastiavesna_photo

 Concept & Styling @nastia_vesna |  Organization @maksim_gladki @happyinbcn | Model @monkeylerk | HMUA @tyrsik